• Pip herfra ..

    Pyyha – jeg har GODT NOK forsømt bloggen her den seneste tid. Det er ikke mange PIP I har fået herfra. Men altså – det er sådan, at jeg har…